Ποινική ΔικονομίαΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ   ΠΟΙΝΙΚΗ    ΔΙΚΗ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ  συγκροτείται  από  μια σειρά πράξεων  που κατευθύνονται σε ορισμένο σκοπό, ο οποίος είναι η έκδοση και η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης σχετικής με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορούμενου.

Τα προ της ενάρξεως της ποινικής Δίκης:

Α- ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Σκοπός είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να εξακριβωθεί αν τελέστηκε ή όχι το έγκλημα που διερευνάται, καθώς και ο δράστης αυτής.

Ο Εισγ. Πληροφορείται την τέλεση του εγκλήματος με:

-Ανακοίνωση Δημοσίου Εγγράφου ( 37-38-41)

-Προσωπική Γνώση  (36 )

- Αστυνομική Προανάκριση. ( 243 ΠΑΡ. 2 ΚΠΔ).

    Όταν ο Εισαγγελέας ασκήσει την ποινική δίωξη φεύγει από τα χέρια του η υπόθεση και αρμόδια πια να αποφασίσουν είναι τα δικαστικά συμβούλια ή τα δικαστήρια.

Για  να μην ασχολούνται λοιπόν με αβάσιμες ή’’ προφανώς ψευδείς ‘’ κατηγορίες, οι δικαστικές αρχές, ο νόμος επιτάσσει ΠΡΙΝ  ασκήσει την ποινική δίωξη ο Εισαγγελέας, να εξετάσει το βάσιμο της κατηγορίας. Για αυτό και έχει το δικαίωμα πριν ασκήσει τη δίωξη να ενεργήσει ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ο ίδιος ή δια των γενικών [33] και ειδικών [34] ανακριτικών υπαλλήλων [43 παρ. 2].  Το αυτό δικαίωμα έχει και ο Εισαγγελέας Εφετών [ υπέρτατη διεύθυνση ανάκρισης] το οποίο ασκεί ο ίδιος ή με έναν αντιεισαγγελέα και ο Εισαγγελέας του Α.Π. [35].

  Εάν ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κρίνει ότι η έγκληση ή η μήνυση κ.λ.π. είναι βάσιμη ασκεί τη δίωξη

Εάν όμως δεν στηρίζεται στο Νόμο ή είναι ‘’προφανώς ψευδής’’ βάζει αυτήν στο αρχείο και ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΊΑ ΣΤΟΝ Εισαγγελέα Εφετών αναφέροντας σε αυτόν τους λόγους που δεν άσκησε την δίωξη.

 Ο Εισαγ Εφετών, έχει δικαίωμα να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στα λοιπά εγκλήματα.  (43 παρ. 2)

Αν πρόκειται για έγκληση,  αν κρίνει ότι δεν στηρίζεται στο νόμο, ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της, ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, την απορρίπτει με διάταξη που περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία.   Ο εγκαλών έχει δικαίωμα να λάβει γνώση  και αντίγραφο της διάταξης. ( 47 παρ. 1)

Ο εγκαλών έχει δικαίωμα να προσφύγει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της διάταξης στον αρμόδιο Εισαγγ Εφετών.  ( 48 παρ. 1)

Αν ο Εις Εφετών δεχθεί την προσφυγή παραγγέλνει είτε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης  αν πρόκειται για κακούργημα για το οποίο δεν έχει ήδη διενεργηθεί, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης στις λοιπές περιπτώσεις και διατάσει την επιστροφή του παραβόλου στον καταθέσαντα αυτό . ( 48 παρ. 3).
-


Contact us
How to visit us
Contact details